ЛЮСТРАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

649
ЛЮСТРАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Порядок прохождения процедуры персональной общественной люстрации определен Положением о Харьковской общественной люстрационной палате (ХОЛП)

 

Образец Люстрационного заявления

 

ЛЮСТРАЦІЙНА ЗАЯВА

1. П.І. по Б. ________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Дата і місце народження __________________________________________

__________________________________________________________________

3. Освіта (із зазначенням закінченого навчального закладу), науковий ступінь, вчене звання, спеціальність _________________________________ __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

4. Займана посада чи посада, на яку претендує кандидат _______________

__________________________________________________________________

5. Досвід роботи із зазначенням раніше займаних посад ________________

__________________________________________________________________

6. Членство у політичних партіях (зазначаються усі політичні партії, у членстві яких перебувала особа)_______________________________________

7. Громадська діяльність ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Судимість ______________________________________________________

9. Наявність громадянства/підданства іноземної держави ______________

10. Офіційна заробітна плата _______________________________________

11. Додаткові джерела доходів _______________________________________

__________________________________________________________________

12. Наявність банківських рахунків (у т.ч. – за кордоном) ______________

__________________________________________________________________

13. Володіння корпоративними правами (у т.ч. – за кордоном, у т.ч. – через афілійованих осіб)______________________________________________

14. Співробітництво зі спецслужбами колишнього СРСР, іноземних держав, СБУ ____________________________________________________

15. Участь у корупційних діях (у т.ч. – отримання чи участь в отриманні/ наданні хабарів)____________________________________________________

16. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень спрямованих на заборону та/або силове припинення масових акцій протесту ____________________

17. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень, що призвели до порушення прав людини ___________________________________________

18. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень, що призвели до порушення прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності ________________________________________________________

19. Участь у переслідуванні осіб за їхню політичну та громадську діяльність ________________________________________________________

20. Участь у фальсифікації результатів волевиявлення виборців під час виборів ___________________________________________________________

21. Участь у будь-яких діях, спрямованих на розпалювання сепаратизму, порушення територіальної цілісності України _______________________

22. Участь у перешкоджанні професійній діяльності журналістів _______

23. Участь в акціях протесту ________________________________________

24. Чи зазнавав політичних переслідувань (у т.ч. – кримінальні справи, затримання, судові процеси, напади, що підтверджуються документально) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

25. ДОДАТОК «Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, установленою Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції»

 

Форма заповнюється власноручно, за вказані відомості підписант відповідає особисто і дає згоду на їх оприлюднення.

 

«____» ____________ 201__ р.

 

__________________ / _______________________________________________

(особистий підпис)                                     (П.І.П.)

 

 

Образец Люстрационного заявления для кандидатов в народные депутаты


 

Харківській громадській

люстраційній палаті

 

ЛЮСТРАЦІЙНА ЗАЯВА

1. П.І. по Б. ________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Дата і місце народження __________________________________________

__________________________________________________________________

3. Освіта (із зазначенням закінченого навчального закладу), науковий ступінь, вчене звання, спеціальність _________________________________ __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

4. Займана посада чи посада, на яку претендує кандидат _______________

__________________________________________________________________

5. Досвід роботи із зазначенням раніше займаних посад ________________

__________________________________________________________________

6. Членство у політичних партіях (зазначаються усі політичні партії, у членстві яких перебувала особа)_______________________________________

7. Громадська діяльність ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Судимість (чи притягувався до кримінальної відповідальності (дата вироку суду), чи зазнавав кримінального переслідування (у якому році, за якою статтею Кримінального Кодексу України)____________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Наявність громадянства/підданства іноземної держави ______________

10. Офіційна заробітна плата _______________________________________

11. Додаткові джерела доходів _______________________________________

__________________________________________________________________

12. Наявність банківських рахунків (у т.ч. – за кордоном) ______________

__________________________________________________________________

13. Володіння корпоративними правами (у т.ч. – за кордоном, у т.ч. – через афілійованих осіб)______________________________________________

14. Співробітництво зі спецслужбами колишнього СРСР, іноземних держав, СБУ ____________________________________________________

15. Участь у корупційних діях (у т.ч. – отримання чи участь в отриманні/ наданні хабарів)____________________________________________________

16. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень спрямованих на заборону та/або силове припинення масових акцій протесту ____________________

17. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень, що призвели до порушення прав людини ___________________________________________

18. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень, що призвели до порушення прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності ________________________________________________________

19. Участь у переслідуванні осіб за їхню політичну та громадську діяльність ________________________________________________________

20. Участь у фальсифікації результатів волевиявлення виборців під час виборів ___________________________________________________________

21. Участь у будь-яких діях, спрямованих на розпалювання сепаратизму, порушення територіальної цілісності України _______________________

22. Участь у перешкоджанні професійній діяльності журналістів _______

23. Участь в акціях протесту ________________________________________

24. Чи зазнавав політичних переслідувань (у т.ч. – кримінальні справи, затримання, судові процеси, напади, що підтверджуються документально) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

25. Ваші перші 5 (п’ять) законодавчих ініціатив після обрання народним депутатом України ________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26. ДОДАТОК «Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік» за формою, установленою Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції»

 

Форма заповнюється власноручно, за вказані відомості підписант відповідає особисто.

 

Даю згоду на оприлюднення цієї Люстраційної Заяви та своєї Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік.

«____» ____________ 201__ р.

__________________ / _______________________________________________

    (особистий підпис)                                                                     (П.І.П.)

 

 Образец Сопроводительного письма

 

Шановний _____________________!

 

Харківська громадська люстраційна палата, що вже сьогодні об’єднує собою більше тридцяти громадських організацій, професійних асоціацій, професійних спілок, недержавних засобів масової інформації м. Харкова і Харківської області, яка утворена з метою забезпечення формування патріотичної, порядної та професійної публічної влади Харківщини шляхом якісного оновлення її персонального складу за активної участі громадянського суспільства та під постійним громадським контролем, укорінення в діяльності органів публічної влади Харківщини фундаментальних цивілізаційних принципів демократії, верховенства права і належного управління, відсторонення від посад в органах публічної влади осіб, які скомпрометували себе своїми протиправними, антидемократичними діями та рішеннями,

 

пропонує Вам:

 

засвідчити на практиці свою підтримку головних передвиборних програмних зобов’язань Президента України Петра Порошенко: «створити дієві механізми громадського, правового і політичного контролю за діями влади», «забезпечити повне перезавантаження влади»;

 

продемонструвати приклад відкритості та прозорості в діяльності місцевих органів державної виконавчої влади Харківської області,

 

та заповнити особисто й публічно рекомендувати заповнити Вам Люстраційну заяву, що додається, та добровільно пройти громадську люстраційну процедуру, в порядку, визначеному Положенням про Харківську громадську люстраційну палату (http://www.glp.com.ua).

 

Заповнена Люстраційна заява протягом 10 днів надсилається на поштову адресу ХГЛП: 61002, м. Харків, а/с___, а відсканована копія – на електронну адресу ХГЛП: holp.kh@gmail.com

 

З повагою,

Секретар Координаційної Ради ХГЛП

Комментарии

Социальные сети

Харьковский гражданский форум
Накипело
Харьковский гражданский форум
Накипело
Накипело LIVE
Накипело

Опросы

Как Вы относитесь к рекламе в нашей газете?

Вы готовы покупать газету «Форум»?

Является ли газета «Форум» инструментом влияния?

Чувствуете ли вы себя более сопричастным к событиям в городе?

Как вы относитесь к газете «Форум»?

Хотели бы вы получать дважды в месяц электронную версию газеты?

Как вы получили газету?