ХОЛП утвердила две формы люстрационных заявлений

740
ХОЛП утвердила две формы люстрационных заявлений

Харьковский гражданский форум

Координационный совет Харьковской общественной люстрационной палаты  утвердил 2 формы  люстрационных заявлений. Уже сегодня они будут разосланы рассылаться чиновникам местных и территориальных органов исполнительной власти, органов центральной исполнительной власти, областных и районных прокуратур и судов (Приложение 1), а также кандидатам в депутаты Верховной Рады Украины (Приложение 2).

 

Приложение 1

 

Харківській громадській

люстраційній палаті

 

ЛЮСТРАЦІЙНА ЗАЯВА

1. П.І. по Б. ________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Дата і місце народження __________________________________________

__________________________________________________________________

3. Освіта (із зазначенням закінченого навчального закладу), науковий ступінь, вчене звання, спеціальність _________________________________ __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

4. Займана посада чи посада, на яку претендує кандидат _______________

__________________________________________________________________

5. Досвід роботи із зазначенням раніше займаних посад ________________

__________________________________________________________________

6. Членство у політичних партіях (зазначаються усі політичні партії, у членстві яких перебувала особа)_______________________________________

7. Громадська діяльність ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Судимість (чи притягувався до кримінальної відповідальності (дата вироку суду), чи зазнавав кримінального переслідування (у якому році, за якою статтею Кримінального Кодексу України)____________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Наявність громадянства/підданства іноземної держави ______________

10. Офіційна заробітна плата _______________________________________

11. Додаткові джерела доходів _______________________________________

__________________________________________________________________

12. Наявність банківських рахунків (у т.ч. – за кордоном) ______________

__________________________________________________________________

13. Володіння корпоративними правами (у т.ч. – за кордоном, у т.ч. – через афілійованих осіб)______________________________________________

14. Співробітництво зі спецслужбами колишнього СРСР, іноземних держав, СБУ ____________________________________________________

15. Участь у корупційних діях (у т.ч. – отримання чи участь в отриманні/ наданні хабарів)____________________________________________________

16. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень спрямованих на заборону та/або силове припинення масових акцій протесту ____________________

17. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень, що призвели до порушення прав людини ___________________________________________

18. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень, що призвели до порушення прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності ________________________________________________________

19. Участь у переслідуванні осіб за їхню політичну та громадську діяльність ________________________________________________________

20. Участь у фальсифікації результатів волевиявлення виборців під час виборів ___________________________________________________________

21. Участь у будь-яких діях, спрямованих на розпалювання сепаратизму, порушення територіальної цілісності України _______________________

22. Участь у перешкоджанні професійній діяльності журналістів _______

23. Участь в акціях протесту ________________________________________

24. Чи зазнавав політичних переслідувань (у т.ч. – кримінальні справи, затримання, судові процеси, напади, що підтверджуються документально) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

25. ДОДАТОК «Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік» за формою, установленою Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції»

 

Форма заповнюється власноручно, за вказані відомості підписант відповідає особисто.

 

Даю згоду на оприлюднення цієї Люстраційної Заяви та своєї Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік.

 

«____» ____________ 201__ р.

 

__________________ / _______________________________________________

(особистий підпис)                                     (П.І.П.)

 

 

Приложение 2

 

Харківській громадській

люстраційній палаті

 

ЛЮСТРАЦІЙНА ЗАЯВА

1. П.І. по Б. ________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Дата і місце народження __________________________________________

__________________________________________________________________

3. Освіта (із зазначенням закінченого навчального закладу), науковий ступінь, вчене звання, спеціальність _________________________________ __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

4. Займана посада чи посада, на яку претендує кандидат _______________

__________________________________________________________________

5. Досвід роботи із зазначенням раніше займаних посад ________________

__________________________________________________________________

6. Членство у політичних партіях (зазначаються усі політичні партії, у членстві яких перебувала особа)_______________________________________

7. Громадська діяльність ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Судимість (чи притягувався до кримінальної відповідальності (дата вироку суду), чи зазнавав кримінального переслідування (у якому році, за якою статтею Кримінального Кодексу України)____________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Наявність громадянства/підданства іноземної держави ______________

10. Офіційна заробітна плата _______________________________________

11. Додаткові джерела доходів _______________________________________

__________________________________________________________________

12. Наявність банківських рахунків (у т.ч. – за кордоном) ______________

__________________________________________________________________

13. Володіння корпоративними правами (у т.ч. – за кордоном, у т.ч. – через афілійованих осіб)______________________________________________

14. Співробітництво зі спецслужбами колишнього СРСР, іноземних держав, СБУ ____________________________________________________

15. Участь у корупційних діях (у т.ч. – отримання чи участь в отриманні/ наданні хабарів)____________________________________________________

16. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень спрямованих на заборону та/або силове припинення масових акцій протесту ____________________

17. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень, що призвели до порушення прав людини ___________________________________________

18. Участь у прийнятті та/або реалізації рішень, що призвели до порушення прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності ________________________________________________________

19. Участь у переслідуванні осіб за їхню політичну та громадську діяльність ________________________________________________________

20. Участь у фальсифікації результатів волевиявлення виборців під час виборів ___________________________________________________________

21. Участь у будь-яких діях, спрямованих на розпалювання сепаратизму, порушення територіальної цілісності України _______________________

22. Участь у перешкоджанні професійній діяльності журналістів _______

23. Участь в акціях протесту ________________________________________

24. Чи зазнавав політичних переслідувань (у т.ч. – кримінальні справи, затримання, судові процеси, напади, що підтверджуються документально) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

25. Ваші перші 5 (п’ять) законодавчих ініціатив після обрання народним депутатом України ________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26. ДОДАТОК «Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік» за формою, установленою Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції»

 

Форма заповнюється власноручно, за вказані відомості підписант відповідає особисто.

 

Даю згоду на оприлюднення цієї Люстраційної Заяви та своєї Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік.

«____» ____________ 201__ р.

__________________ / _______________________________________________

    (особистий підпис)                                                                     (П.І.П.)

 

Комментарии

Социальные сети

Харьковский гражданский форум
Накипело
Харьковский гражданский форум
Накипело
Накипело LIVE
Накипело

Опросы

Как Вы относитесь к рекламе в нашей газете?

Вы готовы покупать газету «Форум»?

Является ли газета «Форум» инструментом влияния?

Чувствуете ли вы себя более сопричастным к событиям в городе?

Как вы относитесь к газете «Форум»?

Хотели бы вы получать дважды в месяц электронную версию газеты?

Как вы получили газету?